Phrase Book

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
English
Polish
Pronounced
-
 
Summary of Pronunciation in Polish
ą
a nasal awn as in swan or an as in the French Anjou.
c
ts like in bats
ć
ch as in challanging
ch as in the Scoottish word loch
dz j as in jeans
d as in door followed s as in leisure
ę
similar to the en in end only nasal, if on the end of a word it is pronounced as e in bed
h
as in the Scoottish word loch
i
ee as in teeth
j
y as in yes
ł
w as in window
ń
similar to the ni in companion
ó
oo as in soot
rz
similar to the s in leisure or when it follows p,t or k sh like in shoot
ś
sh as in shoot
w
v like in vine
y
similar to the i in bit
ż
similar to the s in leisure

Good Morning/ Good Day/ Good Afternoon

Dzień dory dzhen dobri    
Good Evening Dorby Wieczór dobri vyehchoor    
Good Night Dobranoc dobrahnots    
Goodbye Do widzenia do veedzehnyah    
See you later

Do zobaczenia

do zobahchenia    
         
Yes Tak tak    
No Nie Nyeh    
Please Proszę Prosheh    
Thank you Dziękuję dziehnkoojeh    
Thank you very much. Dzięnkuję bardzo dziehnkoojeh bardzo    
That's all right Proszę bardzo prosheh bardzo    
Excuse me Przepraszam psheprasham    
         
Do you speak English? Czy pan/pani mówi po angielsku Chi pahn/pahnee moovee po ahngyehlskoo    
         
Menu Helper.  
Barania Lamb, mutton
Befsztyk Beef steak
Wieprzowina Pork
  Chicken
Kaczka Duck
Kaszanka Black pudding
Kabanos Dryed, smooked pork sausage
Kiełbasa Sausage
Flaki Tripe***
   
Frytki Chips
Kartofle Potatoes
Kapusta Cabbage
Jarzyny Vegetables
Sałatka Salad
Grzybki Mushrooms
Prawdziwki Ceps (Mushroom)
Kasza gryczana Buckwheat
Naleśniki Pancakes
Pierogi Ravioli like pasta
Bigos Local hunters stew
   
Śledż Herring
Rolmopsy Rollmop herrings
Pstrąg Trout
Łosoś Samon
Łosoś Smooked samon
   
Deser Dessert
Makowice Poppy seed cake
Sałatka Owocowa Fruit salad
Tort Cake
Ciasto Cake, pastry
   
Piwo Beer
Kawa Coffee
Herbata Tea
Sok Juice
Wino Wine
I do not understand Nie rozumiem nyeh rozoomyehm    
I understand Rozumiem rozoomyehm    
         
Where? Gdzei? gdzheh?    
Where is? Gdzei jest? gdzheh yehst?    
When? Kiedy kyehdi?    
What? Co? tco?    
How? Jak? yahk?    
Why? Dlaczego? dlahchehgo    
Which? Który? ktoori?    
         
How much does it cost? Ile to kosztuje? eeleh to koshtooyeh?    
How much /How many? Ile? eeleh?    
         
Toilet Toaleta toaleta    
-for men Panowie pahnovyeh    
-for ladies Panie pahneeyeh    
         
Vacant Wolny volnee    
Occupied Zajęty zayenti    
Arrival Przylot pshilot    
Departure Odlot odlot    
Entrance Wejście veyshche    
Exit Wyjście viyshche    
         
Right Prawy pravhi    
Left Lewy lehvi    
         
Help Pomocy pomotsi    

Call a (Doctor)

Zawołać (doktora) zawowach doktora    
         
         
         

Search

We have 174 guests and no members online

Latest News From Poland

Alternative Poland

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. Privacy policy

© 2015 Alternative Poland. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search